Αρχείο

Παύλος Αλεξόπουλος

Τίτλος Εμπειρίας : Σπασμένα πλευρά – Αιματολογικές Αιμοπετάλια άνοδος Περιοχή: Αθήνα

Στις 4 Σεπτεμβρίου και ενώ βρισκόμουνα πάνω στην σκάλα τακτοποιώντας το πατάρι του σπιτιού μου γλίστρησα από την σκάλα και έπεσα.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

Με φοβερούς πόνους πήγα στο νοσομομείο όπου και με την […]